Under över alla under,
höga, outgrundligt stora!
Ulvens klyfta blev ej ditt hem,
ej det mörka havets djup.
Född blev du att vandra
i den gyllne människoleken.
Broder, syster, du, som än
går din färd på jordens stjärna,
kort är livets väg och kvällen snar,
blid och glatt förnöjsam ändå var!
Strid på stridens dag och lek på vilans!
Sök försynt din ro bland goda hjärtan,
ur i våren, vis i åldern,
och när vitt ditt huvud sjunker,
prisa undret, att du föddes
människogestaltad, gudalik
undret över alla under!Dikten Undret ingår i det centrala verket Nya Dikter som utkom 1915 på Albert Bonniers Förlag

Kontakt

info@vernervonheidenstam.se eller ring någon i styrelsen


Syfte

Heidenstamsällskapet har till syfte att i samarbete med Stiftelsen Övralid rikta uppmärksamheten på Verner von Heidenstams betydelsefulla livsverk och främja forskningen härom.
Sällskapet bildades år 1974.


Årsmöte

Årsmötet äger alltid rum den 6 juli, diktarens födelsedag, samma dag som Övralidpriset delas ut. Efter årsmöte och gemensam lunch far deltagarna till Övralid för att övervara ceremonin som arrangeras av Stiftelsen Övralid. Sällskapet finns alltid på plats och träffar efter ceremonin pristagaren och stiftelseledamöterna över ett glas sherry på baksidan av Övralid.


Program

Heidenstamsällskapet genomför årligen ett utåtriktat program i samarbete med bl.a. Stiftelsen Övralid, bibliotek m.fl. kulturinstitutioner.


Stiftelsen Övralid

Stiftelsen Övralid, som instiftades efter Heidenstams död, har som sin huvudsakliga uppgift att underhålla egendomen Övralid samt att varje år utse en pristagare till Övralidpriset.


Lista över samtliga pristagare.