| Verksamhet | Mål & syfte | Medlemskap Verkförteckning | Kontakt |
 
Verner von Heidenstam på Övralid Verner von Heidenstam. Foto: Lars Ekelund Övralid. Foto: Magnus Halldin
     
 Syfte
Heidenstamsällskapet har till syfte att i samarbete med Stiftelsen Övralid rikta uppmärksamheten på Verner von Heidenstams betydelsefulla livsverk och främja forskningen härom.

Verksamhet
Aktuellt!»


Martin Kylhammar ny hedersledamot i Heidenstamsällskapet

Program 2015

Heidenstamsällskapet arrangerar förutom årsmötet ett par program varje år. 

Årsmöte
Årsmötet äger alltid rum den 6 juli, samma dag som Övralidspriset delas ut på Övralid. Efter årsmöte och en gemensam lunch far deltagarna till Övralid för att övervara ceremonin.


Övralidsdagen
Ett återkommande evenemang är utdelningen av Övralidspriset den 6 juli, diktarens födelsedag. Övralidstiftelsen arrangerar dagen men sällskapet finns alltid på plats och träffar efter ceremonin pristagaren och stiftelseledamöterna över ett glas sherry på baksidan av Övralid.

Övralidstal
Sällskapet ger i samarbete med Övralidstiftelsen ut pristagarens tal, vilket skickas ut till medlemmarna.

Lista över samtliga pristagare.


 
HEIDENSTAMSÄLLSKAPET©