Jag längtar hem sen åtta långa år.
I själva sömnen har jag längtan känt.
Jag längtar hem. Jag längtar var jag går
-men ej till människor! Jag längtar marken,
jag längtar stenarna där barn jag lekt.


Ur Vallfart och vandringsår 1888 Ensamhetens tankar IVMedlemskap

Årsavgiften fr.o.m. 2022 är för
enskild medlem 250:- och för makar/sammanboende 300:-.
Ständigt medlemskap 2000: - (endast enskild medlem)

Medlemsavgiften insättes på plusgiro 738869-7 eller Swish 1234575577. Glöm inte att ange namn och adress.

Du kan också ta kontakt med skattmästaren, se Styrelse.


Funktionen "Medlemsansökan" tillfälligt avstängd på grund av underhållsarbete.

Heidenstamsällskapets folder(PDF)